HMS/KS

Internkontrollen bidrar til en systematisering av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i Eiendom & Norske Hus AS.

Vi ønsker å fremme trivsel og helse slik at vi kan redusere årsakene til skader og sykdommer. Vi ønsker å redusere mulighetene for ulykker og samtidig verne om det ytre miljø.

Gjennom effektivisering av oppdragene ønsker vi å styrke konkurranseevnen. Oppdragsgiver skal føle seg trygg på at kontrakten og øvrige inngåtte avtaler blir oppfylt.

Vi ønsker at ENH AS skal være ett seriøst firma som ivaretar de lover og regler som gjelder og at de ansatte skal trives i et godt og sikkert miljø.

KS-System

Vårt KS-system er hentet fra Nordbohus eget system som skal ivareta kvaliteten som blir levert. Kunden skal være sikker på at sluttproduktet som blir levert er av ypperste kvalitet.

KS-systemet skal brukes i alle ledd, og i hele organisasjonen. Alle nye ansatte skal få en god opplæring i systemet, sjekklister og rutiner slik at alle følger samme "lest".

Systemet skal gi oss trygghet og ikke minst kundene våre trygghet.

Alle kan gjøre feil, men da skal hele organisasjonen lære av dette, slik at samme feilen ikke skjer flere ganger.

Copyrigth 2016 - All rigths Reserved
Eiendom & Norske Hus AS | Terminalgata 17, 9019 Tromsø
E-Post: post@enhas.no | Telefon: 4000 1921