Asbestsanering

Asbestsanering

Eiendom & Norske Hus AS har de nødvendige tillatelser og godkjenninger, samt utstyr til å drive med asbestsanering både utvendig og innvendig.

Når eternitt skal bearbeides (rives) finnes det egne forskrifter man må forholde seg til, siden det er helseskadelig å innånde eternittstøv.

Vi har både utstyret og kompetansen som skal til for å utføre dette arbeidet. Det er en myte at håndtering av eternitt er dyrt. Det er ofte et helt vanlig rivingsarbeid, der man tar noen viktige forholdsregler for å beskytte egen helse og miljøet forøvrig.Enkelte avfallsdeponi tar imot eternittavfall uten deponiavgift. Der man må betale er ikke prisen høy når avfallet er behandlet på riktig måte.

Ref: Asbestforskriften

Copyrigth 2016 - All rigths Reserved
Eiendom & Norske Hus AS | Terminalgata 17, 9019 Tromsø
E-Post: post@enhas.no | Telefon: 4000 1921