Lærlingebedrift

Vi er på jakt etter målbevisste og positive ungdommer som tar initiativ og viser engasjement. I tillegg til det faglige innholdet står holdningsskapende arbeid og helse, miljø og sikkerhet sentralt i vår opplæring av lærlingene.
Godkjent Lærlingbedrift

Lærlingeordningen er en del av vår langsiktige tankegang og samfunnsansvar, og gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet og lære et fag, samtidig som det sikrer bedriften dyktige håndverkere.

Vår erfaring er at lærlinger er kunnskapsrike og lærevillige, og at de bidrar positivt til bedriften. Fordi de tidlig lærer vår måte å jobbe på, bidrar de betydelig til selskapets verdiskapning.

Les mer om opplæringskontorene: http://www.byggopp.no/
Har du spørsmål eller lurer på noe angående lærlingordningen hos
Eiendom & Norske Hus AS?

Ta kontakt med byggmester og opplæringsansvarlig Steve Berg på tlf 90 90 90 45 eller epost: steve@enhas.no

Copyrigth 2016 - All rigths Reserved
Eiendom & Norske Hus AS | Terminalgata 17, 9019 Tromsø
E-Post: post@enhas.no | Telefon: 4000 1921